De werkgelegenheid in de payrollsector is in het laatste kwartaal van 2014 gestegen. De omzet van de payrollbedrijven groeide in de maanden oktober, november en december met 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Over heel 2014 maakte de payrollbranche een groei door van eveneens 4%. Dat blijkt uit de marktmonitor van de brancheorganisatie van payrollbedrijven, de VPO-marktmonitor.

“De cijfers passen in het economisch beeld van het afgelopen jaar en in een arbeidsmarkt die langzaam maar zeker herstelt”, aldus Jeu Claes, voorzitter van de Vereniging Payrollondernemingen. “Meer mensen komen weer aan het werk. Maar de economische groei is bescheiden wat zorgt voor onzekerheid bij werkgevers die daarom liever personeel op flexibele basis inhuren.” Los van dit conjuncturele beeld is de trend dat bedrijven sowieso meer flexkrachten inzetten. De flexibele schil bij bedrijven wordt groter, zoals bleek uit het TNO-onderzoek van vorig jaar (mei 2014).

Wet- en regelgeving Daarnaast wordt de behoefte aan professionele HR-dienstverleners steeds groter. Dat komt door alle wet- en regelgeving die vanuit de overheid op werkgevers af komt, zoals de nieuwe Wet werk en zekerheid en de nieuwe werkkostenregeling. Claes: “Werkgevers moeten nóg meer regelen. Zeker voor het midden- en kleinbedrijf wordt het vrijwel onmogelijk om zelfstandig goed en compleet personeelsbeleid te voeren. Dat voedt de behoefte aan payrolldienstverlening.”

Juridische duiding De markt erkent de groeiende behoefte aan flexibiliteit en payroll als flexvorm. Belangrijk daarbij waren in 2014 de juridische uitspraken die zorgden voor de gewenste duidelijkheid over de juridische status van payroll. De payrollwerkgever wordt geaccepteerd als juridisch werkgever en payrolling is een geaccepteerde vorm van ter beschikking stellen zonder dat daar werving en selectie voor nodig is. “Het brengt rust in de markt en dat is goed voor onze leden die het vertrouwen verdienen van bedrijven die een beroep op hun diensten als werkgever”, aldus Jeu Claes.