Taalvaardigheden

Voor een optimaal functioneren.
De meeste kandidaten die wij selecteren spreken Engels of Duits. Ze moeten zich goed verstaanbaar kunnen maken om optimaal te kunnen functioneren. Om onze medewerkers ook met het Nederlands bekend te maken, bieden we hen taalcursussen aan.